CLIENT
โรงงานสีไทยกันไซเพ้นท์ (ผู้ผลิตสีตราพัด)
DATE
25/03/2011
SERVICES
งานระบบปรับอากาศ

งานระบบปรับอากาศ : โรงงานสีไทยกันไซเพ้นท์ (ผู้ผลิตสีตราพัด)

บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ผู้ผลิต สีตราพัด สีอุตสาหกรรมคุณภาพชั้นนำของไทย ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ ที่ " สีตราพัด " เครื่องหมายการค้าของสีคุณภาพ ได้อยู่คู่กับประเทศไทย รองรับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในกระบวนการผลิตสี อีกทั้งการวิจัย และพัฒนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานปรัชญาในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่

[mappress]