CLIENT
เมกา บางนา บจก. จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง
DATE
05/06/2012
SERVICES
งานปรับปรุง ต่อเติม ตกแต่งภายใน Renovate

งานปรับปรุง ต่อเติม ตกแต่งภายใน Renovate : เมกา บางนา บจก. จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัทฯดำเนินธุรกิจรับเหมางานระบบวิศวกรรม โดยเฉพาะระบบปรับอากาศระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ให้กับอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และโครงการของรัฐ ซึ่งเป็นบริษัทฯที่มั่งคง และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000